Yayınlar

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Dava Şartı Oldu

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’’ un 20 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na aşağıdaki madde eklenmiştir:   “3. Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak...
Read More
Yayınlar

Kamu İhale Mevzuatı’nda Değişiklikler Yapıldı

23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 684 sayılı KHK ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2 ve 3 üncü maddelerinde değişikliğe gidilmiş ve Kanuna geçici 18 inci madde eklenmiştir. İlgili değişiklikler şu şekildedir: ''MADDE 2 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c)...
Read More
Yayınlar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan ‘’Facebook’’ Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan ‘’Facebook’’ Kararı 03 Ekim 2019 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 18.09.2019 tarih ve 2019/269 sayılı kararı ile Facebook Inc. hakkında toplamda 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul tarafından resen yürütülen inceleme, Facebook temsilcisi tarafından gönderilen 14.10.2018 tarihli veri ihlali bildirimine ilişkin e-posta ile başladı....
Read More