7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’’ un 20 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na aşağıdaki madde eklenmiştir:

 

“3. Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.”

 

Bu hükme göre, Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar gereğince ticari dava olarak kabul edilen davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli davalar hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulma zorunluluğu getirilmiştir. 7155 sayılı kanunun 21 inci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre, dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla derdest olan davalara uygulanmayacaktır.