Ticaret Hukuku Neleri Kapsar?
Borçlar kanununda kısmen değinilen veya boş bırakılan alanları dolduran ticaret hukuku, aynı zamanda da ticari bir işletmeyi ilgilendiren her konu hakkında kanuni bir çerçeve belirler. Ticari şirketlerin yapıları, kuruluşları hakkındaki kapsamlar, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetlerinin nasıl sona erdirilebileceği, değerli görülen evrakların hangileri olduğu, bunlarla ilgili muamelelerin şekilleri, özel sigorta ile ilgili kapsam ve yükümlülükler ile deniz hukukuna yönelik kapsamlı bir çerçeve çizer.