Miras Hukuku Nedir ?
Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğiyle ilgilenen hukuk dalına miras hukuku denir.

Mirasçı Olabilmenin Şartları Nelerdir?
Hak ehliyetine sahip olmak, mirastan yoksun olmamak ve sağ olmak mirasçı olabilmek için yeterlidir. Ancak halk arasında merak edilen bir konu ceninin mirasçı olup olamayacağıdır. Cenin ancak sağ olarak doğarsa mirasçı olabilir. Cenin sağ olarak doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren mirasçı olabilecektir. Bu nedenle miras bırakanın mirasçıları arasında cenin varsa bu mirasın paylaştırılmasında bekletici sebeptir. Eğer cenin ölü doğarsa mirasçı olamayacaktır.

Miras Hakkını Kimler Elde Eder?
Miras bırakanın mirasçılarına bakıldığında yasada iki tür mirasçı düzenlendiği görülmektedir. Bunlar; yasal mirasçılar ve atanmış mirascılardır. Yasal mirasçılar ilgili yasa gereği, atanmış mirasçılar ise miras bırakanın iradesi neticesinde miras hakkını kazanırlar.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Kişi mirasının kanunda düzenlendiği şekilde paylaştırılmasını istemezse ölmeden önce birtakım işlemler yaparak ölümünden sonra mirasının nasıl paylaştırılacağını belirleyebilir. Miras bırakanın ölümüne bağlı olarak gerçekleşecek olan bu  isteklerine ölüme bağlı tasarruf denmektedir. Ölüme bağlı tasarruflar kanunda miras sözleşmesi ve vasiyetname olarak iki şekilde düzenlenmiştir.Eğer miras bırakan sağlığında herhangi bir ölüme bağlı tasarrufta bulunmamışsa miras kanunda düzenlendiği gibi paylaştırılır.