KAT MÜLKİYETİ HUKUKU
Kat mülkiyeti arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkıdır.Kat mülkiyeti, yapısı itibariyle teknik bir konu olduğundan yasa koyucu tarafından; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda özel olarak düzenlenmiştir. Kat Mülkiyetinin kendine özgü özellikleri olması sebebiyle, 634 sayılı kanun kat mülkiyetine ilişkin davalarda tek görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu belirtmiştir.Yapılmakta olan veya ileride yapılacak olan bir yapı üzerinde ileride kat mülkiyetine esas olmak üzere kat irtifakı kurulabilir.
Kat mülkiyeti, arsa ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı olan ve özel, müstakil bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicil Tüzüğüne göre tutulan kat mülkiyeti kütüğüne tescil olur. Bu bağlamda kat maliki ve kat irtifakı sahibi, Kat Mülkiyeti Kanunun özel hükümleri gereği bağımsız ve ortak yerler üzerindeki birçok hakkın yanında, Türk Medeni Kanunun malike verilmiş olan mülkiyet hakkına dayalı olan tüm haklardan da faydalanabilecektir.
Kat Malikleri ve kat sakinleri ilgili kanun gereği birçok hakka sahip olurken; doğal olarak da birçok borç altına da girmektedir. Kat Malikleri ve kat sakinleri gerek müstakil bölümleri gerekse de ortak yerleri ve eklentileri kullanırken, iyi niyet kurallarına uyma ve diğer malikleri ve sakinleri rahatsız edici faaliyetlerde bulunmama, yönetim planına uyma gibi yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
Kat Mülkiyeti Kanunuyla kat maliklerine ayrıca genel giderlere katılma gibi özel bir yükümlülük getirilmiştir. Genel giderlere örnek olarak, kapıcı veya kaloriferci ücretleri; ortak yerlerin bakımı, onarımı ve korunması için ödenen ücretler gösterilebilir. Kiracılar ve oturma hakkına sahip kişiler de bu giderlerden kira miktarıyla sınırlı olacak şekilde birlikte sorumludur.