Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Hukuku, spesifik ve teknik yapısı gereği son dönemde uzmanlık gerektiren bir alan haline gelmiştir. Kamu İhale Hukuku kapsamında çok sayıda birincil ve ikinci mevzuat bulunmakla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, en önemli mevzuat durumundadır. Kamu kurumları ihtiyaç duydukları mal, hizmet ve yapım işlerini ihaleler yoluyla temin etmek zorundadır. Bu nedenle de keyfi uygulamalara yol açmamak açısından sıkı kurallar öngörülmüştür. Yine ayrıca yol gösterici olması açısından Kanun’un 5. Maddesinde ihalelere ilişkin temel ilkeler belirlenmiştir.
Kamu İhale Hukuku tüm yönleriyle uzmanlık gerektiren bir alandır. İhalenin ilan edilmesiyle birlikte bu alanda faaliyet gösteren bir danışmanın, avukatın hizmetlerine ihtiyaç duyulmaya başlanmaktadır. Tüm bu dokümanların kontrolü, teklif dosyalarının hazırlanması ve ihale sürecinde yaşanacak ihtilaflarla ilgili idari başvuruların gerçekleştirilmesi ve davaların açılması da bu hizmetler arasındadır.