ENERJİ HUKUKU
İnsanların sosyal ve ekonomik pek çok faaliyetinde ihtiyaç duyduğu enerjinin kullanımı, üretimi ve enerji kaynaklarının düzenlenmesiyle ilgili kuralların oluşturduğu hukuk dalına Enerji Hukuku adını vermekteyiz.
Enerjiye duyulan ihtiyacın her geçen gün artması ve enerji kaynaklarının sınırlı olması, bunun yanında bazı enerji türlerinin barındırdığı tehlike bu konuda çözüm arayışlarına sebep olmuş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi, yer altı kaynaklarının doğru kullanımı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi gibi çözüm yolları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, enerji kullanımı, üretimi enerji kaynakları ile ilgili durumlar belli başlı kurallara bağlanmaya başlanmış, böylece Enerji Hukuku ismini verdiğimiz hukuk dalı doğmuştur.