Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuk bölümüdür. Bu hukuk bölümü genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel ceza hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla ilgili tanıma, ceza hukukuna hakim olan genel ilkelere, ceza kavramımın tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsamaktadır.

Özel ceza hukuku, bir ülkenin kanunlarına göre belirlenen ve suç olarak sayılan eylemlerin ne veya neler olduğunu, bunların kapsam ve sınırlarını belirleyen ve de birbirinden ayrılan yönlerini öngörüp ona göre bir ceza uygulayan ceza hukuku alt dalıdır.

1-Suçta ve cezada kanunilik ilkesi: Suç ve cezanın sadece kanun ile belirlenmesidir. Bu ilke Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin 1. Fıkrası’nda “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz” olarak belirlenmiştir.

2-Suçta ve cezada kusur ilkesi: Failin cezalandırılabilmesi için fiili bilerek ve isteyerek yapmış olması gerektiğini belirten ilkedir.